Teknik og Miljø

Rest efter sortering - affaldscontaineren du sjældent har brug for

103 views
Langt det meste affald kan genanvendes. Sorter dit affald, inden du kører på genbrugspladsen. Så det er meget nemmere at aflevere affaldet i de rigtige containere. Og du får sjældent brug for at lægge noget i containeren "Rest efter sortering", som er til affald, der ikke kan genanvendes.