Kommunikation

Bramming by(fornyelses)fest 13. maj 2023

92 views
May 16, 2023
Siden 2017 har Esbjerg Kommune gennemført en omfattende byfornyelsesindsats for at løfte Bramming bymidte. Entreprenørmaskiner og håndværkere har fyldt en del i gadebilledet, og der er blevet gravet og nedrevet, anlagt og plantet, monteret og installeret. Nu er indsatsen ved vejs ende, og resultaterne har været det hele værd.

Stor tak til alle de borgere, bygningsejere og øvrige lokale aktører, der har bidraget undervejs. Med input og sparring, med tålmodighed, med egne renoveringsarbejder og ved at stille jord til rådighed for forbedringer, som kommer fællesskabet til gode.

For at runde indsatsen godt af og få sagt ordentligt tak til jer og hinanden, inviterede Esbjerg Kommune og Bramming Byforum i samarbejde med HHI Bramming til fejring af byfornyelsens resultater.